CONTACT US

Voia Fashion

Unit Locations

Production units are located in Sandanski and Blagoevgrad, Bulgaria.

Voia Fashion

Contact details

Headquarters: M.Sheinitsa, Sh 24, PC 2700, Blagoevgard

Central Warehouse: 41.50647, 23.28035 улица Вела Пеева, 2814 Novo Delchevo, Bulgaria

Voyager Fashion: 79, 17 Noemvriou Str., Pilea, Thessaloniki, Greece

Tel: +359 738 82052 | Fax +359 738 82053

Acceptance

електронна поща

ВОЯ ФАШИОН

Проект: BG16RFOP002-2.077-0970-C01 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Бенефициент: "ВОЯ ФАШИОН" ООД
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране. Начало: 10.02.2021 г. Край: 10.05.2021 г.