CONTACT US

Voia Fashion

Unit Locations

Production units are located in Sandanski and Blagoevgrad, Bulgaria.

Voia Fashion

Contact Details

Headquarters: M.Sheinitsa, Sh 24, PC 2700, Blagoevgard

Factory Sandanski : 41.48844, 23.29681 2817 Levunovo, Bulgaria

Central Warehouse: 41.50647, 23.28035 улица Вела Пеева, 2814 Novo Delchevo, Bulgaria

Tel: +359 738 82052  | Fax: +359 738 82053

Acceptance

Voia Fashion

Проект: BG16RFOP002-2.077-0970-C01 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Бенефициент: "ВОЯ ФАШИОН" ООД
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране. Начало: 10.02.2021 г. Край: 10.05.2021 г.