Свържи се с нас

Voia Fashion

Производствени бази

Производствените ни бази се намират в Благоевград и Сандански

Voia Fashion

Детайли за контакт

Централа: М. Шеиница, 24, 2700, Благоевград

Централен склад: 41.50647, 23.28035 ул. „Вела Пеева“, 2814 Ново Делчево, България

Voyager Fashion: 79, 17 Ноември ул. Пилеа, Солун Гърция

Телефон: +359 738 82052 | Факс: +359 738 82053

Съгласие

електронна поща

ВОЯ ФАШИОН

Проект: BG16RFOP002-2.077-0970-C01 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Бенефициент: "ВОЯ ФАШИОН" ООД
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране. Начало: 10.02.2021 г. Край: 10.05.2021 г.