ВОЯ
ФАШИОН

е изцяло ангажиран с опазването на околната среда

ВОЯ ФАШИОН

В нашите фабрики сме приложили няколко мерки за опазване на планетата и намаляване на емисиите на CO2:

 

  • 55% от електроенергията, използвана в нашите фабрики, идва от екологичен източник – слънчева енергия, фотоволтаични панели
  • Водата в бойлерите на нашите фабрики се подгрява предварително със слънчеви панели
  • Всички индустриални отпадъци се рециклират
  • Нашите фабрики използват специални покривни материали с отлична термична изолация

устойчивост

· Всички наши фабрики използват екологично осветление (крушки и тръбни лампи)
· Използваме енергийно ефективни машини в нашите производствени линии
· Имаме силна програма за рециклиране, която сепарира материали като хартия, пластмаса, батерии и тъкани
· Винаги, когато е възможно, реинвестираме част от печалбата си в модернизиране на нашите съоръжения и процеси, за да ги направим възможно най-екологични

Устойчиво развитие

Използваме, в съответствие с исканията на нашите клиенти, органични прежди/тъкани, сертифицирани от GOTS, и рециклирани прежди и други материали, като ципове, капси, етикети, закачалки и полиетиленови торбички, сертифицирани от GRS.
В момента сме в процес на придобиване на сертификат GOTS за нашите продукти, както и за цялата ни верига за доставки

Корпоративна социална отговорност и грижа за околната среда

Компанията е сертифицирана от Intertek, международен доставчик в областта на сертифицирането за условията на труд, здраве и безопасност, екологична и бизнес етика, съгласно Кодекса за поведение BSCI с оценка 97%.

В нашите работни процеси ние сме отдадени на минимизирането на влиянието ни върху околната среда чрез намаляване на енергийната консумация, използване на възобновяеми източници на енергия, прилагане на „зелени“ практики за управление на отпадъците, редуциране на пътуването, въвеждане на намаляване на въглеродния отпечатък, работещи системи за контрол на качеството.

За Воя Фашион здравето, безопасността и благополучието на работниците, клиентите и свързаните с бизнеса трети лица е от първостепенна важност. Ние целим да предоставим безопасна и здравословна среда за работа и да осигурим необходимата информация и ресурси, чрез които нашите работници да изпълняват задълженията си безопасно.

Детайли за контакт

Централа: М. Шеиница, 24, 2700, Благоевград

Централен склад: 41.50647, 23.28035 ул. „Вела Пеева“, 2814 Ново Делчево, България

Voyager Fashion: 79, 17 Ноември ул. Пилеа, Солун Гърция

Телефон: +359 738 82052 | Факс: +359 738 82053

Съгласие

електронна поща

ВОЯ ФАШИОН

Проект: BG16RFOP002-2.077-0970-C01 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Бенефициент: "ВОЯ ФАШИОН" ООД
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране. Начало: 10.02.2021 г. Край: 10.05.2021 г.