ВОЯ
ФАШИОН

Производство на облекла

За
компанията

Воя Фашион

Нашата компания е основана през 2001 г. в гр. Благоевград, България.

През първата година се занимавахме основно с шиене и пакетиране и след 2006 г. постепенно увеличихме износа си.

Производствени бази

Днес ние разполагаме с две собствени фабрики, една в гр. Благоевград с площ от 3000 кв. м и втора в гр. Сандански с площ от 1000 кв. м. И двете ни фабрики са напълно оборудвани с вертикални производствени машини със съвременно техническо оборудване за 250 работни места.

Месечната ни производителност е 200 000 бройки. С гордост можем да кажем, че от 2008 всяка година се нареждаме измежду найголемите 1000 предприятия за износ в България според Българската търговско-промишлена палата.

 

Експортна компания

Горди сме, че от 2008 всяка година Българската търговско-промишлена палата ни нарежда сред най-големите 1000 български предприятия, извършващи износ. 

Корпоративна социална отговорност и грижа за околната среда

Компанията е сертифицирана от  Intertek,  международен доставчик в областта на сертифицирането за условията на труд, здраве и безопасност, екологична  и бизнес етика, съгласно Кодекса за поведение BSCI с оценка 97%.

В нашите работни процеси ние сме отдадени на минимизирането на влиянието ни върху околната среда чрез намаляване на енергийната консумация, използване на възобновяеми източници на енергия, прилагане на „зелени“ практики за управление на отпадъците, редуциране на пътуването, въвеждане на намаляване на въглеродния отпечатък,  работещи системи за контрол на качеството. 

За Воя Фашион здравето, безопасността и благополучието на работниците, клиентите и свързаните с бизнеса трети лица е от първостепенна важност. Ние целим да предоставим безопасна и здравословна среда за работа и да осигурим необходимата информация и ресурси, чрез които нашите работници да изпълняват задълженията си безопасно. 

 

Voia Fashion

Kариера

Работи с нас

Воя Фашион е изградена върху здрави ценности и силни вярвания, върху философия, която ни води във всичко, което правим – от начина, по който мислим за продуктите ни до нещата, които искаме за клиентите ни и отношението към хората около нас.

Детайли за контакт

Централа: М. Шеиница, 24, 2700, Благоевград

Централен склад: 41.50647, 23.28035 ул. „Вела Пеева“, 2814 Ново Делчево, България

Voyager Fashion: 79, 17 Ноември ул. Пилеа, Солун Гърция

Телефон: +359 738 82052 | Факс: +359 738 82053

Съгласие

електронна поща

ВОЯ ФАШИОН

Проект: BG16RFOP002-2.077-0970-C01 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Бенефициент: "ВОЯ ФАШИОН" ООД
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране. Начало: 10.02.2021 г. Край: 10.05.2021 г.